Podziękowania dla Fundacji VCC w Lublinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach składa serdeczne podziękowania dla Zespołu Fundacji VCC w Lublinie za nieodpłatne przekazanie wytworzonych przyłbic, które pozwoliły zabezpieczyć potrzeby w środki ochrony osobistej: pracowników tut. Centrum, rodzin zastępczych z terenu powiatu ryckiego, pracowników i uczestników WTZ w Rykach, pracowników WTZ w Dęblinie oraz pracowników i uczestników Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie.