Spotkanie integracyjno-edukacyjne

Spotkanie integracyjno-edukacyjne dla najmłodszych wychowanków pieczy zastępczej

W dniu 27.09.2019r. w Sali Zabaw MAMADO w Rykach odbyło się spotkanie mające charakter integracyjno – edukacyjny dla najmłodszych wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu ryckiego.

 Spotkanie  miało na celu integrację rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających, ponadto było to uprzyjemnienie czasu wolnego dzieciom i ich opiekunom. We wspólnej zabawie wzięło udział kilkoro dzieci wraz z opiekunami, na które czekało mnóstwo atrakcji, zabaw , konkursów a także niespodzianek.

Czytaj więcej...

Zmiany zasad programu Aktywny Samorząd

Komunikat dot. programu "Aktywny samorząd"

Informujemy, że Uchwałą Nr LIII/329/19 Zarządu Powiatu Ryckiego z dnia 16 września 209r. zostały przyjęte zmiany zasad realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd w ramach Modułu I i Modułu II finansowanego ze środków PFRON w 2019r. 

Czytaj więcej...

Projekt PFRON

Informacja o projekcie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy "

Czytaj więcej...

Wycieczka integracyjna rodzin zastępczych

WYCIECZKA INTEGRACYJNA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH Z POWIATU RYCKIEGO DO CENTRUM NAUKI KOPERNIK W WARSZAWIE.

W dniu 31.08.2019r.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach zorganizowało wycieczkę dla rodzin zastępczych wraz z dziećmi do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Wraz z rodzinami zastępczych udział w wycieczce wzięła Pani Teresa Flak Dyrektor PCPR w Rykach oraz pracownicy. Wycieczka miała na celu integrację rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających. Ponadto było to uprzyjemnienie czasu wolnego dzieciom i ich opiekunom, edukacja, zdobywanie nowych doświadczeń, a także promowanie aktywnego, rodzinnego spędzania czasu wolnego.

Czytaj więcej...